O autorce

OLGA ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ

Autorka studovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obory Scénografie u prof. J. Maliny a Divadelní antropologie. Navštěvovala psychosomatické semináře a seminář autorského čtení a psaní u prof. I. Vyskočila na Katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Ve volné tvorbě pracuje s deníkovými záznamy. Zajímá jí akt psaní a kreslení jako prostředek orientace ve vnitřní i vnější realitě, v projektech experimentovala s jejich možnostmi v kontextu dramatického tvaru. V letech 2004 – 2006 se věnovala studiu sino-japonské tušové kaligrafie. S japonskou inspirací jsou spojeny projekty „Haiku kojící matky“, „Vrstvení“ propojující tušovou kaligrafii a živý chorální zpěv, „Lyžařská haiku“ s tématikou novodobého „útěku do hor“.

V květnu 2000 se provdala za hudebníka Štěpána Škocha, v lednu 2004 se jí narodil syn Bartoloměj a v září 2005 syn Cyril.