O projektu

„Haiku kojící matky“ vznikla v rozmezí jednoho roku (2004 – 2005) při kojení mého druhého syna Cyrila. Impulsem ke psaní nejprve deníku, ve kterém jsem popisovala události dne po desetiminutových úsecích, a poté i haiku, byla tabulka, do které jsem na radu porodní asistentky zaznamenávala rytmus kojení v prvním týdnu po Cyrilově narození. Texty jsou rozděleny do čtyř trimestrů, stejně jako psychosomatický vývoj dítěte v prvním roce života.

Datace označuje trimestr, týden v roce a konkrétní den, kdy byla jednotlivá haiku napsána.

Číslice označuje pořadí básně, jak byla v jednotlivých dnech napsána /1,2,3…/. Většina básní měla více variant např. a-i. zapsaných na malé papírky od telefonního bločku. Malé písmeno např. „1c“ označuje vybranou subjektivně nejlepší variantu básně k verzi pro čtení. Varianty označené jako např. 3´ nebo 3´´ jsou ty, které vznikly až při přepisu do počítače, tedy neexistují ve verzi na papírku od telefonního bločku.

Výtvarná podoba je parafrází tradiční japonské knihy básní / s odpadky od dětské drogerie zatavenými do podkladového pásu papíru místo růžových okvětních lístků či bambusového listí … /. Při lepení papírků s haiku na podkladový pás, cca 7-9 m dlouhý, vznikaly trsy-znaky básní vytvořených v jednom dni. Pod sebou jsem lepila básně v pořadí, v jakém vznikly, vodorovně pak řadila zaznamenané varianty.